hattatlarsofasi.com
Solakzâde Ahmed Efendi
Solaklardan Abdurrahmân Ağa’nın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Solakzâde Ahmed Efendi eğitimi esnâsında Hâcezâde Seyyid Ahmed Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Daha sonra L…