hattatlarsofasi.com
Şişhâneli Ahmed Râşid Efendi
Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1217/M. 1802-1803 tarihli cüzü bulunan Şişhâneli Ahmed Râşid Efendi’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Neşretmiş olduğumuz H. 1228/M. 1813 tarih…