hattatlarsofasi.com
Silistrevî Hüseyin Şükrî Efendi
Şumnu hattatlarından Süleyman Vehbî Efendi’den mücâz olan Silistrevî Hüseyin Şükrî Efendi’nin hayatına dâ’ir bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ankara’daki Millî Kütübhâne’de H. 1200/M. 1785-1786 tarihli…