hattatlarsofasi.com
Seyyid Ahmed Nazîfî Efendi
Şumnulu olan Seyyid Ahmed Nazîfî Efendi’nin terceme-i hâline da’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Hüsn-i hattı beldesinin hattatlarından Hafız Hasan Vehbî Efendi’den öğrenmiştir. Şumnu’da …