hattatlarsofasi.com
Şeyh Süleyman Vehbî Efendi
Bursalı olan Şeyh Süleyman Vehbî Efendi’nin evâ’il-i hâli hakkında bir bilgi yoktur. Küçük yaşta iken intisâb eylediği Târikat-ı Kadıriyye’den çile çıkardıktan sonra hilâfet almış ve bilâhare Eşref…