hattatlarsofasi.com
Şekercizâde Abdurrahmân Necâtî Efendi
Afyon Karahisarı’nda şekercilikle meşgul olan İsma’il Efendi’nin oğlu olarak orada doğdu. Eğitim için gittiği İstanbul’da hüsn-i hatta alâka duyarak Hüseyin Hablî’den sülüs ve nesih meşketti. Eğiti…