hattatlarsofasi.com
Ömer Hikmetî Efendi
Terceme-i hâli meçhûle karışmış erbâb-ı hattan olan Ömer Hikmetî Efendi’nin sıbyân mekteblerinde ta’lim-i hat ile meşgul olan mahâllî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır. Eserine tesâdüf edilememiş…