hattatlarsofasi.com
Kütâhî Hüseyin Fevzî Efendi
Kütâhî Hüseyin Fevzî Efendi’nin hâl tercemesine dâ’ir bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Alî Vasfî Efendi’nin tilmizlerinden olan hem-şehrîsi Hasan Vehbî Efendi’den mücâzdır. H. 1263/M. 1846-1847 ve H.…