hattatlarsofasi.com
Kâtibzâde Abdullah Hilmî Efendi
Hacı Süleyman Efendi nâmında bir zâtın oğlu olan Kâtibzâde Abdullah Hilmî Efendi, Berberzâde Ahmed Efendi’nin tilmizlerinden Mehmed Zühdî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Hayatı…