hattatlarsofasi.com
İstanbullu Osman Efendi
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde H. 1228/M. 1813 tarihli mushâf-ı şerîfi bulunan Osman Efendi’nin İstanbullu olduğu bilinmekteyse de, hâl tercemesi hakkında bir bilgi yoktur. Hüsn-i hattı Toka…