hattatlarsofasi.com
Hasan Resmî Efendi
Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1259/M. 1843 ve H. 1265/M. 1849 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri bulunan Hasan Resmî Efendi, hatt-ı nesihte mâhir erbâb-ı hünerden olduğu anlaşılmaktaysa da, ter…