hattatlarsofasi.com
Hasan Fehmî Efendi
Şumnu hattatlarından olan Hasan Fehmî Efendi’nin hayatı hakkında hâfızlardan olduğu dışında bir bilgiye ulaşılamamıştır. H. 1188/M. 1774 senesinde nesihle istinsâh ettiği Erzurumî İbrahim Hakkî Efe…