hattatlarsofasi.com
Hasan Efendi
Hâlvetî Târikatı’nın müntesiblerinden olan Hasan Efendi, Kütahyalı Mahmud Râcî Efendi’nin tilmizlerindendir. H. 1269/M. 1852 senesinde vefât ederek, Karacaahmet Mezarlığı’nda “hattatlar sofası” den…