hattatlarsofasi.com
Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi
Zamanının en kudretli hattatlarından biri olan Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi’nin mufassâl terceme-i hâline, bilhassa sülüs ve nesihteki mahâretine istinâden Aklâm-ı Sitte Hattatları meyânında yer…