hattatlarsofasi.com
Hâfız Alî Efendi
Mehmed Efendi’nin oğlu olarak Şumnu’da doğmuş olan Hâfız Alî Efendi, züçük yaşta hıfzını tamamlayıp hâfızlar zümresine dâhil olmuştur. Dînî ilimlerin yanında şi’ir ve edebiyât tahsîli gördüğü, İsmâ…