hattatlarsofasi.com
Galatalı Nâ’ilî
İbrahim Zarifî namında bir gemicinin oğlu olan Ahmed Nâ’ilî Efendi, Türk hat san‘atında daha ziyâde yazmış olduğu mesâhif-i şerîfe ile meşhur olup bunlardan bazısına düştüğü “es-sâkin fî Galata” ke…