hattatlarsofasi.com
Dülgerzâde Ahmed Efendi
Dülger esnafından Memiş Efendi’nin oğlu olarak H. 1255/M. 1839 senesinde Konya’da doğmuş olan Dülgerzâde Ahmed Efendi, sıbyân mektebini ikmâl eyledikten sonra Taşkapı Medresesi’nde Hacı Ahmed Efend…