hattatlarsofasi.com
Arapzâde Mehmed Ârif Efendi
Şeyhü’l-islam Arapzâde Mehmed Atâ’ullah Efendi’nin oğlu olarak H. 1152/M. 1739-1740 senesinde dünyaya gelen Arapzâde Mehmed Ârif Efendi, eğitimini tamamladıktan sonra 1762 yılında müderris olarak i…