hattatlarsofasi.com
Ankaravî Seyyid Mehmed Hamdî Efendi
“Safâ Alîzâde” künyesiyle ma’rûf Osman Efendi’nin oğlu olan Ankaravî Seyyid Mehmed Hamdî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Su’udî Arabistan’da, Kral Su&#821…