hattatlarsofasi.com
Amidî Ahmed Hilmî Efendi
Diyarbekir hattâtîninden olmakla beraber hayatı hakkında herhangi bir bilgi yoktur. H. 1274/1857-M. 1858’de Mardin’de bulunduğu eyyâmda nesihle yazdığı Konevî Abdullah Şükrî Efendi’nin Tavzîhü’l-id…