hattatlarsofasi.com
Alî Vasfî Efendi
İbrahim Rodosî’nin şâkirdânından olan Alî Vasfî Efendi Topkapı Sarayı’nda Seferli Koğuşu hademesinden idi. Ayrıca H. 1213/M. 1797-1798 senesinde nesihle istinsâh etmiş olduğu Birgivî Mehmed Efendi&…