hattatlarsofasi.com
Ahmed Şükrî Durmuş Efendi
Mu’allimîn zümresinden olan Ahmed Şükrî Durmuş Efendi, H. 1284/M. 1867-1868 senesinde istinsâh eylediği onüçüncü Kur’ân-ı Kerîm’in ketebesinde, İsmâ’il Hulûsî Efendi’nin şâkirdânından olduğunu beyâ…