hattatlarsofasi.com
Ahmed Niyâzî Efendi
Gedik Ahmed Paşa Kütübhânesi’nde H. 1278/M. 1861-1862 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunan Ahmed Niyâzî Efendi’nin hâl tercemesi hakkında herhangi bir ma’lûmât elde edilememiştir. Hocası hakkında da bi…