hattatlarsofasi.com
Ahmed Behçet Efendi
Âkif Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Ahmed Behçet Efendi, fevkalade bir tahsîlin ardından hulefâlıkla Tersâne-i Â’mire Kitâbeti’ne dâhil olmuş ve nice zaman hizmetten sonra k…