hattatlarsofasi.com
Alî Şerîfî Efendi
Tüccârdan Çetecizâde Mehmed Emîn Efendi’nin oğlu olarak H. 1230/M. 1815 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Alî Şerîfî Efendi, tahsîlini tamamladıktan sonra H. 1 Cemâziye’l-âhir 1244/M. 9 Aralık 18…