hattatlarsofasi.com
Hakkımızda
Dünyanın en estetik yazılarında biri olan Arap yazısının tekemmülünde en büyük pay sâhibi, şüphesiz Türkler’dir. Şu meşhur lafzı kim inkar edebilir: Kur’an Mekke’de nüzul etti, Kahire’de okundu, İs…