hattatlarsofasi.com
Tuğra
Türk hat san’atında bir yazı türünden ziyade Oğuz hakanlarından Osmanlı padişahlarına kadar Türk hükümdarlarını temsil eden yazılı alâmet ve işaretleri ifade eden “tuğra” terimi, Orta Türkçe’…