hattatlarsofasi.com
Rık’a
Hat san‘atında çabuk ve kolay yazma ihtiyacının sonucu olarak
Osmanlılar tarafından geliştirilmiş olan rık‘anın, sözlük anlamı “kâğıd, deri parçası” olan “ruk‘a”dan türetildiği söylenmektedir. Kale…