hattatlarsofasi.com
Rıka’
Aklâm-ı sittenin cüzlerinden biri olan rıka’ hattını tevki’ hattının küçüğü olarak tanımlamak mümkündür. Emevîler döneminde idarî kurumların yazışmalarında kâtipler tarafından kullanılmaya başlayan…