hattatlarsofasi.com
Kûfî
Ârâmî yazısına dayanan Nabatî hattından alınan ilhamla Cahiliye devrinde Enbâr’da geliştirilmiş olduğu bilinen kûfî, ilk büyük gelişimini İslam kültürünün tesis edilmeye çalışıldığı dönemde Hîre’de…