hattatlarsofasi.com
Gubârî
Arapça “toz” mânasındaki gubâr kelimesinden türetilen ve “toz gibi” anlamına gelen gubârî hattının, karakter olarak rıka‘ ve nesih yazılarına daha yakın olması sebebiyle bu iki yazının karışımından…