hattatlarsofasi.com
Divani
Osmanlı Devleti’nde Dîvân-ı Hümâyun’da alınan kararlar, yazışmalar, fermanlar, berat, menşur, biti, buyruldu, hüküm, misal, tevki‘, yarlık, nişan, vakfiye ve i‘lâm gibi resmî yazıların yazımında ku…