hattatlarsofasi.com
Celî
Hat san‘atında bir yazı türünden ziyade karakterini ifade eden celî, her cins yazının iri yazılan şekline denmektedir. Hemen tüm yazı türleri için, o yazı türü meşkedilirken kullanılan kalemden dah…