hattatlarsofasi.com
Yusuf Mecdî Efendi
Rum asıllı olan Yusuf Mecdî Efendi, muhtemelen Girit Adası’ndan esir edilerek İstanbul’a nakil ve bir kibârzâdenin hânesine dâhil edilmiştir. İslâmî usûllere göre tahsîl ve terbiye gördüğü esnâda z…