hattatlarsofasi.com
Yâsincizâde Seyyid Abdülvehhâb Efendi
Ulemadân Seyyid Osman Efendi’nin oğlu olarak H. 1171/M. 1758’de İstanbul’da dünyaya gelen Yâsincizâde Seyyid Abdülvehhâb Efendi, Ayasofya Cami’i Yâsin-hânlarından olan dedesi Sinobi Mustafa Efendi’…