hattatlarsofasi.com
Vânîzâde Ahmed Efendi
Ulemâdan Vânî Mehmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Vânîzâde Ahmed Efendi, fevkalade bir tahsîl görmüş, ayrıca Hâfız Osman’dan sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Eği…