hattatlarsofasi.com
Üsküdârî Mehmed Emîn Efendi
Selîm Sırrî Paşa’nın bendegânından olan Üsküdârî Mehmed Emîn Efendi, hâmîsinin sadârete nasbında kethüdâsı ve ardından korucular kethüdâsı olmuş, bir müddet sonra da hâcegândan olarak Enfiyye Emâne…