hattatlarsofasi.com
Üsküdârî Hâfız İsmâ’il Hakkî Efendi
Üsküdârî Hâfız İsmâ’il Hakkî Efendi, Fıstıklı Mektebi’nde Hüseyin Sabrî Efendi’den hıfzını tamamlamış, ayrıca ondan sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Hocasının takdîrini kazanmakla bi’l-âh…