hattatlarsofasi.com
Üsküdarî Ahmed Tevfîk Efendi
Mustafa Fazlî Efendi’nin oğlu olarak Üsküdar’da doğduğu ve tüm ömrünü orada geçirdiği için eserlerine “Üsküdarî” künyesiyle ketebe koymuş olan Ahmed Tevfîk Efendi’nin hayatı hakkı…