hattatlarsofasi.com
Trabzonî Ahmed Hâlim Efendi
Trabzonî Ahmed Hâlim Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Memleketinde kitâbetle meşgul olan mahallî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır. Oğlu Trabzonî Alî Şükrî Efendi&#…