hattatlarsofasi.com
Tab‘î Mehmed Sa’id Efendi
Edirne’de doğmuş olan Tab‘î Mehmed Sa’id Efendi, memleketinde “Terlikçizâde” künyesiyle ma’rûftur. Hüsn-i hattı Nakşî Dede’den meşkederek icâzet almıştır. Tahsîlini tamamladıktan sonra Gâzî Mihâl M…