hattatlarsofasi.com
Su‘udü’l-mevlevî
Âsârına düşmüş olduğu ketebeye istinâden hattâtîn meyânında “Su‘udü’l-mevlevî” olarak yâd olunmakla beraber asıl ismi Mehmed Su‘ud Bey’dir. Hattâtînden Mehmed Şevket Vahdetî Bey’in hafîdi ve Dîvân-…