hattatlarsofasi.com
Siyâhî Mehmed Selîm Efendi
Kasabbaşı Mustafa Ağa’nın kölelerinden olup derisinin rengine istinâden hattâtîn meyânında “Siyâhî” lâkabıyla yâd olunmuş olan Siyâhî Mehmed Selîm Efendi, hâmîsinin dâ‘iresindeki eğitimi esnâsında …