hattatlarsofasi.com
Sikke Ressamı Ömer Efendi
Küttâbdan Ürgüblü Hüseyin Efendi’nin oğlu olan Ömer Efendi, uzun müddet Sikke-i Hümâyûn ressamlığında müstâhdem kalmış olduğundan, hattâtîn meyânında “sikke ressamı” künyesiyle yâd olunmuştur. Hasl…