hattatlarsofasi.com
Seyyid Mehmed Ziyâ’eddîn Efendi
Kastamonulu İbrahim Edhem Ağa’nın oğlu olarak H. 1272/M. 1855-1856 senesinde İstanbul’da doğmuş olan Seyyid Mehmed Ziyâ’eddîn Efendi, Şehzâdebaşı Mekteb-i Rüşdiyyesi’nde ikmâl eylediği tahsîlinin a…