hattatlarsofasi.com
Seyyid Mehmed Hulûsî Efendi
Seyyid Mehmed Şemseddînü’l-buhârî sülâlesine mensûb Osmân Ağa’nın oğlu olarak Kastamonu’nun Seyyidîler Köyü’nde doğmuş olan Seyyid Mehmed Hulûsî Efendi’nin çocukluk ve gençlik dönemi hakkında herha…