hattatlarsofasi.com
Seyyid Mahmud Cemâleddîn Efendi
Çukurcumalı olan Seyyid Mahmud Cemâleddîn Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Mahmud Celâleddîn Efendi’nin önde gelen tilmizlerinden olan Seyyid Mehmed Tâhir Efendi’den…