hattatlarsofasi.com
Seyyid İbrahim Hulûsî Efendi
Edirneli olan Seyyid İbrahim Hulûsî Efendi, küçük yaşta hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olmuş, sıbyân mektebini bitirdikten sonra da medrese tahsîli için İstanbul’a gitmiştir. Bu esnâda Afîf dâmâdı S…