hattatlarsofasi.com
Seyyid Hüseyin Hâmid Efendi
İstanbul’daki Mercân Mektebi’nin hüsn-i hat mu‘allimi olan Seyyid Hüseyin Hâmid Efendi, Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin şâkirdânındandır. Hatice Turhân Vâlide Sultân Türbesi’nde ahşap üzerine ya…