hattatlarsofasi.com
Seyyid Halîl Vehbî Efendi
Seyyid Halîl Vehbî Efendi’nin H. 1284/M. 1867-1868 senesinde Mehmed Şükrî Efendi’den icâzet almak için yazmış olduğu hilye-i sa’adet bugün özel koleksiyondadır. Terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir …